Ericsson Seniorer
Styrelse och funktionärer
 
Styrelseledamöter
Gunnar Nyström, ordförande tel. 070-533 92 19
Marina Hellstrand, viceordförande tel. 076-336 11 19
Per Hallonquist, sekreterare tel. 072-574 62 79
Gunvor Hertz, kassör tel. 076-119 46 08
Barbro Sahlin, ledamot tel. 070-570 26 37
Hana Påhlman, ledamot, webbansvarig    tel. 076-580 67 99
Jan Rosbäck, ledamot tel. 070-618 74 46
Jan Stellan, ledamot tel. 070-221 99 33
Rickard Arrefeldt, ledamot tel. 070-283 84 59
 
Revisorer
Christina Boström tel. 070-733 84 42
Christer Eklund tel. 070-518 17 34
 
Valberedning
Styrelsen  
Senaste uppdatering: 27 mars 2022