Ericsson Seniorer


Viktigt vid anmälning till höstaktiviteter
Anmälan till en aktivitet får göras tidigast måndagen den 7/8 kl. 9:00.
Avsikten är att säkerställa att alla har fått programbladet. Anmälningar före den tidpunkten kommer inte att beaktas. Turordningen bestäms av meddelandets ankomsttid oberoende av om e-post eller röstbrevlåda använts.
Betalning för aktiviteter görs efter du har fått bekräftelse om plats till Plusgiro 72 24 24-9. Ange ditt namn, aktivitetens datum och benämning.
Vid förhinder under aktivitetsdagen meddela aktivitetsansvarig.

Titta gärna på Medlemstips.

Boulespelare sökes!
Vi är några medlemmar, som spelar boule på torsdagar kl. 10 - 12. Nu har vi plats för fler deltagare i vårt sociala, dvs inte tävlingsinriktade, boulespel.
Om du är intresserad kontakta Christer Eklund, 070-5181734.

 


Styrelsen 2023


  Främsta raden från vänster: Jan Stellan, Gunvor Hertz, Barbro Sahlin, Hana Påhlman, Marina Hellstrand.
Bakre raden från vänster: Jan Rosbäck, Gunnar Nyström, Rickard Arrefelt, Per Hallonquist.

 
Kom med i Ericsson Seniorer!

Är du pensionär från Ericsson? Ansök då om medlemskap i Ericsson Seniorer. Årsavgiften för år 2023 är 150 kronor och du får ta med make/maka/sambo på alla träffar.

Klicka gärna på "Inriktning och verksamhet" till vänster för att få veta mera om oss.
Klicka på "Ansökan om medlemskap" för att fylla i din ansökan.
 

 
Kalendarium
Höstprogram 2023.

Tisdag 29/8 Räk-Tacosafton, M/S Vindhem
Måndag 11/9 Promenad på Djurgården
Måndag 18/9 Hagastaden
Torsdag 21/9 Hagastaden
Torsdag 28/9 Vallonbrukens storheter
Onsdag 18/10 Ellemtel
Tisdag 7/11 Långholmen
Torsdag 9/11 Långholmen
Torsdag 16/11 Moderna Museet
Torsdag 23/11 Moderna Museet
Torsdag 30/11 Jubileumsfest
Måndag 4/12 Stadsarkivet
 
Serieaktiviteter

Boule: Christer Eklund

 

Radio Viking
101,4 MHz

Senaste uppdatering: 15 augusti 2023
Webbansvarig: Hana Påhlman