Ericsson Seniorer
Ericssons Älvsjöanläggning

Klockhuset omkring år 1994.
Grävningarna för den nya konferensanläggningen har påbörjats.

Senaste uppdatering: 24 oktober 2007