Ericsson Seniorer


Vårprogram 2019
är nu utskickat till alla medlemmar och finns även som pdf-fil.
Titta i menyn till vänster/höger.

Anmälan till en aktivitet får göras tidigast måndagen den 17/12 kl. 9:00.
Avsikten är att säkerställa att alla har fått programbladet. Anmälningar före den tidpunkten kommer inte att beaktas. Turordningen bestäms av meddelandets ankomsttid oberoende av om e-post eller röstbrevlåda använts.

Resan till Estland, Haapsalu och Dagö, avresa den 20-25 maj 2019 - Här är Programbladet.
 


Styrelsen

  Från vänster: Gunnar Nyström, Per Hallonquist, Hana Påhlman, Jan Stellan,
Eva Haglund, Lennart Johansson, Gunvor Hertz och Stig Bernholm.
 
 
Kom med i Ericsson Seniorer!

Är du pensionär från Ericsson? Ansök då om medlemskap i Ericsson Seniorer. Årsavgiften för år 2018 är 120 kronor och du får ta med make/maka/sambo på alla träffar.

Klicka gärna på "Inriktning och verksamhet" till vänster för att få veta mera om oss.
Klicka på "Ansökan om medlemskap" för att fylla i din ansökan.
 

Kalendarium

Klicka här för att se detaljerna!

9 januari Uppstartsträff
28 januari Anders Hanser, filmvisning
15 februari Monica Z, Engelen
4 mars Tanto, föreläsning
13 mars Årsmöte
28 mars Lunchträff med dans
9 april SeniorNet, Södermalm
25 april Vårfest
7, 9 maj Drottningholms slott
14 maj Picknick i Tantolunden
20-24 maj Haapsalu & Dagö, resa
 
Serieaktiviteter

Boule: Sten Grusell
 
Radio Viking
101,4 MHz

Senaste uppdatering: 8 december 2018
Webbansvarig: Hana Påhlman