Ericsson Seniorer

Sista aktivitet 2022
Torsdag 15/12 kl. 13:00 – 15:30, på Medborjarhuset, Hägerstensåsen.
Eva-Karin Gyllenberg, mångårig journalist på Dagens Nyheter, föreläser om sin boken "Svenska kvinnliga pionjärer".

Vårprogram 2023
är nu utskickat till alla medlemmar och finns även som pdf-fil. Titta i menyn till höger.
Anmälan till en aktivitet får göras tidigast måndagen den 12/12 kl. 9:00.
Avsikten är att säkerställa att alla har fått programbladet. Anmälningar före den tidpunkten kommer inte att beaktas. Turordningen bestäms av meddelandets ankomsttid oberoende av om e-post eller röstbrevlåda använts.
Betalning för aktiviteter görs till Plusgiro 72 24 24-9. Ange ditt namn, aktivitetens datum och benämning.

Boulespelare sökes!
Vi är några medlemmar, som spelar boule på torsdagar kl. 10 - 12. Nu har vi plats för fler deltagare i vårt sociala, dvs inte tävlingsinriktade, boulespel. Om du är intresserad kontakta Christer Eklund, 070-5181734.

 


Styrelsen 2022


  Främsta raden från vänster: Jan Stellan, Gunvor Hertz, Barbro Sahlin, Hana Påhlman, Marina Hellstrand.
Bakre raden från vänster: Jan Rosbäck, Gunnar Nyström, Rickard Arrefelt, Per Hallonquist.

 
Kom med i Ericsson Seniorer!

Är du pensionär från Ericsson? Ansök då om medlemskap i Ericsson Seniorer. Årsavgiften för år 2023 är 150 kronor och du får ta med make/maka/sambo på alla träffar.

Klicka gärna på "Inriktning och verksamhet" till vänster för att få veta mera om oss.
Klicka på "Ansökan om medlemskap" för att fylla i din ansökan.
 

 
Kalendarium
Vårprogram 2023.
Torsdag 15/12 Svenska kvinnliga pionjärer
Torsdag 12/1 Uppstartsträff
Torsdag 26/1 Modelljärnväg
Fredag 10/2 Ericsson Imagine Studio
Torsdag 23/2 Klara Soppteater
Torsdag 9/3 Årsmöte
Torsdag 16/3 Föredrag, Arne Hultman
Torsdag 30/3 Glasblåsning på Skansen
Torsdag 20/4 Vårfest
Fredag 28/4 Ericsson Imagine Studio
Onsdag 3/5 Riddarholmskyrkan
Onsdag 10/5 Waldemarsudde
Tisdag 23/5 Stendörren
Onsdag 7/6 Picknick Tanto
 
Serieaktiviteter

Boule: Christer Eklund

 

Radio Viking
101,4 MHz

Senaste uppdatering: 7 december 2022
Webbansvarig: Hana Påhlman