Ericsson Seniorer
Information

Medlemsavgiften för år 2021 är 75 kronor.

Obs, årsavgiften är sänkt tillfällig från 150 kr med anledning av pandemin.

Medlem får gärna ta med maka/make eller sambo på träffar och fester.

Programblad delas ut två gånger om året.

Eventuella ändringar och tillägg till programmet meddelas på denna nätplats.

Senaste uppdatering: 7 december 2020